Home  -  Het mausoleum  -  De stichting  -  Bestuur  -  Contact De stichting heeft als doel:

De restauratie en het onderhoud van het Mausoleum Oscar Carré en van de beeldbepalende monumenten rond dezelfde periode op begraafplaats Zorgvlied.

(artikel 2 statuten)

 

Of rekeningnummer
 25.46.44.163 t.n.v.
 
Stichting Mausoleum
 Oscar Carré te Amsterdam

 
De stichting

Het in 1891 gebouwde mausoleum Oscar Carré verkeert in een matige staat.

Het rijksmonument vertoont op diverse plaatsen scheuren in het zandsteen.

In de kozijnen van de houten vensters zit houtrot.

Een ander probleem vormt de overlast van water. Met name in de grafkelder is dat goed zichtbaar: het pleisterwerk bladert af en de kisten staan op verhogingen om te voorkomen dat ze in het water komen te staan.


 

   


houtrot en scheuren rondom de vensters

 


het door roest aangetaste hekwerk


De wortels van een treuriep (links van het mausoleum) drukken tegen het fundament.

Ruime doelstelling

De stichting heeft een ruime doelstelling. Naast het mausoleum bevinden zich op begraafplaats Zorgvlied nog twaalf rijksmonumenten een een groot aantal funeraire objecten die belangrijk zijn om bewaard te blijven. De stichting wil ook voor deze objecten financiele middelen inzamelen.


 

Copyright © 2011-2012 Stichting Mausoleum Oscar Carre All rights Reserved.